Сдружение Фуутура - За Развитие на Спорта

 

 
Рейтинг: 3.00
(59)
Фуутура Спорт
Публикации
Спорт
Футбол
Спортна слава
Спортът в древността
Футбол(а)рхив
Връзки
За контакти


Резултати на живо

Публикации
10 младежи на спортни дейности в 5 града в Полша
10.07.17 14:41
Проект, финансиран от Европейската комисия чрез програма Еразъм +, Действие 1 - Младежка мобилност и младежка работа - "Stop - social exclusion and discrimination against women in sport" е най-новата инициатива, в която Сдружение Фуутура участва. Не-дискриминацията по етнически, полов, социален или друг признак е сред основните приоритети в работата на Сдружение Фуутура, а още повече и що се отнася до приоритетните ни областти - спорт и работата с младежи. Асоциацията на физическата култура R.M.G - Ożarów Boxing организира дейностите по "Да спрем социално изключване и дискриминация на жените в спорта". Младежи от три страни - представители на боксовия клуб R.M.G - Ożarów Boxing (Полша), A.S.D. Colle Sannita F.C. (Италия) и Асоциация "Фуутура" (България), ще си дадат 12-дневна активна среща (без да се включват 2 дни пътуване). Балансът между участниците ще се запази 50-50 % между мъжете и жените. Срещата ще се проведе от 18 юли до 27 юли 2017 г. Целите на проекта са: борба с дискриминацията срещу жените в спорта и географското изключване чрез съвместни международни семинари: психологически, езикови, културни и спортни, както и серия от дейности, подготвени от младежите за младежта. Придобиване на опит от младите хора и членовете на организацията извън училищните стени, като се учат един от друг; Подобрени езикови умения; Запознаване със собствените и различни култури; Увеличаване на чувството за инициативност и предприемачество сред участниците в проекта, повишаване на самочувствието и увеличаване на професионалните и лични амбиции; Насърчаване на съвместни дейности, младежки обмени и проекти на ЕС (създаване на нови контакти, обучение за работа в група, насърчаване на взаимната помощ). Обменът се подготвя от младежите въз основа на техните нужди. Важен елемент от проекта са дейностите, предприети преди международната среща - културни, езикови и психологически. Методите, използвани за изпълнение на задачата, ще бъдат част от група неформални методи, които ще активират участниците. Основната задача на проекта ще бъде обмен на опит чрез активно взаимно обучение. Младите хора ще се срещнат с интересни хора, спортисти, спортни адвокати и ще вземат участие в многобройни семинари, подготвени от тях с подкрепата на професионални работници. Планира се да се посети Краков, където ще се проведат анти-дискриминационни семинари в еврейския музей на Галиция и Люблин, където ще има среща с Карола Михалчук ​​(световен шампион, 13 пъти полски шампион). Резултатът от всички дейности ще бъде знание и опит в областта на дискриминацията срещу жените в спорта, толерантността, придобиването на нови междуличностни умения, повишение на знанията за участниците и организациите от страните партньори и техните взаимоотношения и навици. В резултат на проекта участниците ще получат: Youthpass сертификати. Обменът на партньорски групи ще донесе дългосрочни ползи както на младите, така и на клубовете и организациите, участващи в проекта.

Фуутура реализира дейности за социално приобщаване на онеправдани младежи и мигранти
11.07.17 09:43
MATCH - Съчетаването на възможностите за социално приобщаване е двугодишен проект за съвместни партньорства, съфинансиран по програма "Еразъм +", в който Сдружение Фуутура е партньор за България. Основната цел е да се засили социалното приобщаване и равните възможности за бежанците и младите хора в неравностойно положение чрез насърчаване и увеличаване на участието в спортни дейности. MATCH създава конструктивен диалог между тези различни социални групи и професионалисти, работещи в областта на младежта и спорта, което ще доведе до промяна в приобщаваща система чрез засилване на идеята за спорта като инструмент за социално приобщаване и повишаване на осведомеността за неговия потенциал. Шест участващи страни (Италия, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Холандия, Испания) работят и реализират редица дейности, включително курсове за обучение на транснационално и местно ниво, обновяване на обществени спортни зали, младежки спортни турнири и антирасистки фестивали , Цели • Засилване на спорта като инструмент за социално приобщаване и повишаване на осведомеността за неговия потенциал • Да се ​​насърчи засиленото участие на бежанците и местните млади хора в спортните дейности и да се създаде конструктивен диалог между различните социални групи • Да се ​​обучават младите работници и спортните обучители за по-добро познаване и умения за използване на спорта като педагогически инструмент за насърчаване на социалното приобщаване на "уязвимите" целеви групи • Да предложим възможности за обучение (да бъдеш треньор) на спортни млади хора от местни и мигрантски статути, което ще повиши нивото на социално приобщаване и бъдещите им възможности за работа • Да се ​​насърчи (пре)откриването и използването на обществени пространства за практикуване на масовите спортове Целеви групи • Бежанци и търсещи убежище на възраст 15-25 години • Младежи от среди в неравностойно положение на възраст 15-25 години • Младежки работници и преподаватели, които имат малък или никакъв опит в използването на спорта като образователен инструмент • Спортни треньори, които нямат педагогически инструменти в изграждането на спортни дейности Дейности • Международен курс на обучение "Inclusive Sport" - Палермо (Италия) • Местен курс на обучение "Коучинг Спорт в социалното включване" - всички страни от проекта • Местни спортни и образователни дейности - всички страни от проекта • Jobshadowing - Палермо (Италия • Местен анти-расистки спортен фестивал - всички страни от проекта • Заключителна конференция - Атина (Гърция)

  Тренинг за промотиране на социална интеграция в спортните клубове
31.07.17 19:04
Сдружение Фуутура организира тренинг на тема Промотиране на социална интеграция в спортните клубове Събитието ще се проведе на няколко модула, като първият модул е на 03.08.2017 г., от 18:00 часа, четвъртък в залата на с. Кокаляне. Тренингът е част от проект ATHLISI, финансиран по програма Еразъм + на Европейския съюз. ПРОГРАМА: ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ ATHLISI ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕ НА ТРЕНЬОРИ И СПОРТНИ КЛУБОВЕ ПРЕДСТАВЯНЕ НА МОДУЛИ: - Психология на развитието - Педагогически и мотивационни указания за Спорт на включването - Социология, Социално включване, Междукултурни връзки, Социални умения - Ръководство за компетенции и практически упражнения/спортно обучение - Ефективна комуникация чрез спорт или “Спорт за социално включване” - Спортен мениджмънт ОТВОРЕНА ДИСКУСИЯ И ВЪПРОСИ ОЦЕНКА НА ТРЕНИНГА Събитието ще приключи с коктейл За повече информация и записване за тренинга - info@footura.com и 0887883980 Сдружение Фуутура участва в европейска инициатива, която има за основна цел да помогне на децата и юношите в неравностойно положение да се включат по-активно в спортни дейности в рамките на спортните клубове Проектът, носещ древното гръцко име Athlisi - означаващо Спорт - и обединяващ партньорски организации от Гърция, Кипър, Италия, Словения, Малта и България, се реализира по програма Еразъм +, като част от Европейската седмица на спорта през 2016 г. Основната цел е да се насърчи социалната интеграция чрез обучение на треньорите и мениджърите в спортните клубове за осигуряване на равни възможности и инициативи за социално включване на деца от групи в неравностойно положение (мигранти, деца от ниските социално-икономичеси равнища, деца от етнически и малцинствени групи и др.) чрез тяхното по-голямо участие в спортни дейности под дейността на клубовете в участващите държави. 15809ed9a3ccd2 Участието на местните спортни клубове е много важен елемент за постигането на тази цел, тъй като, за разлика от организацията на случайни спортни събития, тук се цели осигуряване на устойчивост на дейностите и дългосрочни ефекти. За да се постигне целта, работата по ATHLISI предлага като най-подходящото решение да се образоват представители (треньори и мениджъри) на клубовете по въпроси, свързани с ролята на клубовете по въпросите на социалното включване и насърчаване на сътрудничеството между спортните клубове на местната общност. Чрез тяхното обучение, клубовете и треньорите ще бъдат в състояние да работят в перспектива с местната общност и да привличат членове от групите в неравностойно положение и да ги интегрират в дейностите си. По време на първата консорциумна среща в Кипър през месец септември 2016 г, партньорите имаха възможност да се срещнат помежду си и да обсъдят резултатите от проведените предваритлени научни изследвания, както и настоящата ситуация на национално ниво. Резултатите от проучването показаха наличието на спортни клубове в националните държави, които могат да участват в програмата активно, както и това, че те се нуждаят от много способности и умения, за да работят целенасочено с деца (представители на таргет групите) по зададените програмни цели.

  Спортната революция започна - от Карлово, Сопот, Калофер...
20.03.17 10:13
“Спортна революция” – проект на сдружение „Фуутура“, финансиран по Подпрограма 2 на Националната програма за младежта (2016-2020) на Министерството на младежта и спорта завърши своите директни дейности. Изпълнението на проекта бе с продължителност от 3 месеца и имаше за основни цели да популяризира идеите на спорта и активния начин на живот, да информира и мотивира младите хора и обществеността като цяло в избраните пет населени места за здравословни практики, начини и методи за физическа активност, различни спортни дейности и възможности. Със старта на учебната година през януари 2017 г. започнаха и дейностите в следните населени места: Карлово, Сопот, Баня, Калофер и Клисура. Екипът на Фуутура благодари за съдействието на всичките участващи 9 училища от посочените градове. Спортна революция е и начин за ефективно подпомагане на младите хора при избора на продължаващо образование и професия, информиране и съветване, консултиране, оценка на компетенциите, формиране на умения за управление на кариерата и др – чрез спорта и активните и атрактивни методи на неформалното образование. За постигане на заложените цели, екипът на Фуутура планираше извършването на следните дейности: – Информационно-семинарна кампания за популяризиране на физическата активност, възможността за практикуване на различни спортове, както и засилване на теоретичните здравно-спортни познания на учениците. – Демонстрационни тренировки и техники по различни видове спорт – в училищата и на публични места в петте града – Обучение и дискусия с младежи от петте града на основна тема Младежка активност и активно включван Следвайки заложената програма, различни експерти на Фуутура осъществиха редица посещения, семинари, неформални дискусии и спортни демонстрации на територията на някои от най-красивите и автентични български градове - Карлово, Сопот, Баня, Калофер и Клисура. Неслучайно и проектът се казва Спортна революция - съчетавайки спортни ценности и стремежа към личностно и обществено развитие. Основните цели на семинарите бяха да се популяризират идеите на спорта и активния начин на живот, да се информират и мотивират младите хора и обществеността за здравословни практики и възможности за спортуване, да се запознаят с любопитни, забавни и в същото време поучителни моменти от спортния път, да се срещнат лично и чрез презентация с някои от най-изявените млади спортисти в региона (като Христина Караколева и други млади състезатели от клуб Триатлет Баня, и още - Ваня Лухова, Елена Минчева, Иван Паничарски, Лия Сребрева, Виктория Манукова и др.), да се представи изчерпателна информация за спортните клубове в общините Карлово и Сопот. Разбира се, най-интензивно и при най-голям интерес преминаха спортно-здравословните семинари и демонстрациите по 4 вида спорт в училищата в посочените градове - чрез втората част на Спортна революция. Фуутура осъществи нови посещения и демонстрации със спортни специалисти по 4 специфични видове спорт – футзал, хокей на трева, хандбал и гимнастика. Дейностите бяха осъществени през февруари и отново преминаха при засилен интерес от страна на учениците. Под надзора на спортни демонстратори и експерти, този път те можеха да се докоснат до нови за тях спортове, да опитат нови упражения, да получат допълнителна мотивация за здравословно и общо-спортно развитие. Третата и заключителна част - обучение-конференция на тема „Младежка активност и активно включване“, имаше за цел да разшири перспективите пред младежите - по отношение на предстоящата им социална реализация. Поканенени бяха представители и ученици от всички училища в региона, граждани и гости на гр. Сопот и гр. Карлово, медии и др. По време на събитието бяха разгледани резултатите от проекта под различни форми (презентации, впечатления и др.), наблегна се на неформалното обучение и разисквания по темата, представиха се множество помагала и ресурси (книжни и онлайн) по темата на обучението - осигурени изцяло от партньорски организации, работещи с младежи, както и от Информационния център на ЕК в София, имаше отворена дискусия и т.н. След всичко това, за нас остава удовлетворението от свършената работа и положителните отзиви - както чрез безпрецедентното 100 процентово одобрение във всичките над 100 събрани анкети от учениците, така и чрез положителните отзиви от учителите и ръководствата на участващите училища: На 9 февруари екип от треньори на сдружение „ФУУТУРА“ гостуваха в СУ “Иван Вазов“ - Сопот. Във физкултурният салон бяха поканени учениците за час физическа активност. Отзоваха се около стотина деца. Участниците имаха възможност да се включат в сравнително лесни гимнастически упражнения. Запознаха се с правилата на една не толкова популярна у нас игра-хокей и с желание пробваха движенията със стиковете. Футболните фенове показаха добри умения на гостите. Имаше и за любителите на хандбала – и теория, и показно и спорна игра. Разбира се не липсваше публика, която не се престраши да се включи активно. Със сигурност за всички беше интересно и смислено оползотворен този час. Вижте актуалната страница на проекта тук - http://footura.com/index.php/2016/11/22/start-na-sportna-revoliuciq/

  Старт на Спортна революция
31.12.16 14:16
Спортна революция е проект на сдружение „Фуутура“, финансиран по Подпрограма 2 на Националната програма за младежта (2016-2020) на Министерството на младежта и спорта. Изпълнението на проекта е с продължителност от 3 месеца и се съпътства с популяризиране идеите на спорта и активния начин на живот, с информиране и мотивиране на младите хора и обществеността като цяло в избраните пет населени места за здравословни практики, начини и методи за физическа активност, различни спортни дейности и възможности. Със старта на учебната година през януари 2017 г., ще започнат и дейностите в следните населени места: Карлово, Сопот, Баня, Калофер и Клисура. Спортна революция е начин за ефективно подпомагане на младите хора при избора на продължаващо образование и професия, информиране и съветване, консултиране, оценка на компетенциите, формиране на умения за управление на кариерата и др - чрез спорта и активните и атрактивни методи на неформалното образование. За постигане на заложените цели, екипът на Фуутура планира извършването на следните дейности: - Информационно-семинарна кампания за популяризиране на физическата активност, възможността за практикуване на различни спортове, както и засилване на теоретичните здравно-спортни познания на учениците. - Демонстрационни тренировки и техники по различни видове спорт – в училищата и на публични места в петте града - Обучение и дискусия с младежи от петте града на основна тема Младежка активност и активно включване

  ТОП 7 на храните с най-ценни витамини
24.10.16 08:10
Всички знаем колко голяма част от ежедневието ни е посветена на храненето и приема на полезни хранителни вещества. Хората по цял свят вече осъзнават, че хранителния режим е на първо място за здравето и активния физически статус до пределна възраст. Ние подбрахме за вас видео клипове от Youtube, които да ви дадат полезна информация за съдържанието на някои от най-важните витамини в храната. *Разбира се, освен чрез храната, всички жизнено-необходими витамини, минерали, соли и др. могат да се набавят и чрез т.нар. хранителни добавки. Можете да се свържете с нас за индивидуални консултации по отношение на ползването на добавки към основния ви хранителния режим.

 начало 1 . 2 . 3 край 

0.1156